ESTVAD & RØNBJERG

 

Liv i landområdet

Energiske ildsjæle er med til at skabe og fastholde liv på landet. Det gælder også for Estvad og Rønbjerg. Med en konstant tilstrømning af unge, der gerne vil bo på landet og give deres børn nogle trygge rammer,  er fundamentet til sted til at skabe nye ideer til aktiviteter og fællesskab.

 

Områdets mange foreninger og institutioner har gennem årtier planlagt fælles aktiviteter - bl.a. byfest, store rengøringsdag, juletræstænding etc.

 

Borgerforeningen

Foreningen tilstræber at fremme trivsel og samhørighed i sognene, indadtil ved arrangementer som møder, byfest og store rengøringsdag, tildels i samarbejde med menighedsråd og andre foreninger, og udadtil ved kontakt til myndigheder med henblik på tilskud og opmærksomhed over for at bevare og udbygge det værdifulde ved det overskuelige landsbysamfund, herunder butik, skole, nybyggeri og trafik.

 

Læs om borgerforeningen her >

 

 

Børnehaven

En kommunal børnehave beliggende i Rønbjerg by ved siden af Rønbjerg hallen og den tidligere skolebygning. Blev etableret i 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev de fysiske rammer udvidet med en stor tilbygning.

 

Fast normering til 27 børn i alderen 3-6 år, men har svingende børnetal og rammer til 40 børn.

 

Børnehaven har stor legeplads med træer, græs, cykelbane og legeredskaber og ligger tæt på skønne naturområder som skov og sø samt  hal. Af samme grund ændrer børnehaven fra august 2016 status til at være en skov- og udelivsbørnehave, hvor der fokuserers på det sunde udeliv gennem masser af frisk luft, ture ud i naturen med forskellige aktiviteter.

 

Busforbindelse direkte til Skive.

 

Læs mere om børnehavne her >

 

 

RUIF - Rønbjerg Ungdoms- og Idrætsforening

Foreningen er en flerstrenget idrætsforening med mange forskellige slags idræt, bl.a. fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, tennis og motorik for børn. RUIF har ca. 450 medlemmer, heraf ca. 175 børn og unge under 25 år. Resten er voksne, som dyrker de forskellige idrætsgrene.

 

I børne- og ungdomsrækkerne prioriterer vi det sociale aspekt højt, uden at det går ud over kvalitet og udvikling i træningen. Udendørsaktiviteter foregår på Rønbjerg stadion med flere boldbaner og et tennisanlæg med 2 baner.

 

Klubhuset består af omklædningsrum og kantine med kiosk, hvor man mødes og dyrker RUIFs klubånd. Indendørsaktiviteterne foregår i Rønbjerg-Hallen, der indeholder alle tidssvarende faciliteter.

 

Derudover deltager foreningen, sammen med de øvrige foreninger i området, i andre arrangementer, såsom byfest og Skt. Hansbål.

 

Læse mere om RUIF her >

 

 

KFUM-Spejderne

KFUM-Spejdernes Flyndersø Gruppe holder til i spejderhuset Knasten. Huset ligger dejligt i udkanten af Rønbjerg og danner rammen om mange timers leg og oplevelser.

 

Flyndersø Gruppe er en del af KFUM-Spejderne i Danmark og deler dermed formålsparagraffen:

 

”at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse”.

 

Vi tilbyder aktiviteter for børn og unge fra 7 år og opefter.

 

Læse mere om spejderne her >

 

Flyndersøkoret

Vi er et egnskor, som geografisk dækker egnen omkring den smukke Flyndersø. Vi mødes på tværs af alle tænkelige grænser – ideologiske, aldersmæssige, erhvervsmæssige, religiøse og andre interessemæssige.

 

Vi kan lide at synge, og en ellers almindelig småtrist og hverdagsgrå aften er blevet vendt til en lys og let optakt til den næste arbejdsdag, når vi går hjem fra korsangen. Vort repertoire er en bred musikbuket af såvel nye som ældre korsatser, viser, rytmiske sange, sange til kirkeåret og sange til alt muligt andet.

 

Vi er et blandet firestemmigt voksenkor, som har øvelokale i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus i Rønbjerg.

 

Korleder Kirsten Bjørnholt Hulgaard

Tlf. 97 44 89 40

 

 

 

Venneforeningen og Lokalhistorisk forening

 

Venneforeningen

Venneforeningen er en forening, der har det formål at gøre plejecentret til et kendt og interessant sted at komme for lokalbefolkningen. På plejecentret er der fri adgang til at bruge motionsredskaberne. Hver torsdag eftermiddag er der komsammen, og ca. 1 gang om måneden er der foredrag, musik eller lignende..

 

Lokalhistorisk forening

Vi er en lille gruppe lokalhistorisk interesserede, der indsamler og registrerer billeder, avisartikler, dokumenter og meget andet ”fra gamle dage”. Vi er optaget af at finde ud af – og fortælle om - hvordan Estvad og Rønbjerg tidligere har set ud og udviklet sig, og hvordan Estvad-Rønbjerg-boerne har levet.

 

Vi har vore egne, gode lokaler, kaldet ”Rakkerhulen”, på loftet af Rønbjerg Plejecenter.

 

 

Jagtforeningen

Foreningens målsætning var fra starten at satse på godt kammeratskab, mange sociale og jagtmæssige aktiviteter og være med til at præge foreningslivet og informationsniveauet i vort lokalsamfund, specielt omkring natur, naturpleje, jagt og jægere.

 

Vi har til huse i en nedlagt ejendom, meget smukt og centralt beliggende i Gammel Rønbjerg, omgivet af skønne rekreative områder med skov, hede, mose og vandhuller, en utrolig dejlig natur lige udenfor vore lokaler.

 

Vi har ved flere lejligheder haft "åbent hus" og fortalt om jagt og jægere. Vi holder klubaften hver anden tirsdag i vinterhalvåret på Rønbjerg skole med jagtfilm, knivfremstilling og våbenvedligeholdelse.

 

Ligeledes er der faste ugentlige aktiviteter på såvel Hem skydebane som flugtskydning i Brodal i de ”jagtfrie” måneder.

 

Læs mere om jagtforeningen her >

 

 

 

Forsamlingshuset

Nyrenoverede selskabslokaler med plads til selskaber fra 20 - 150 pers. Mulighed for opdækning ved ovale eller almindelige borde i stor eller lille sal. Der er et stort køkken med opvaskemaskine, ovne, køleskab, fryser, samt service til 180 personer.

 

Der er gode toiletforhold med handicaptoilet og handicapsliske ved indgangsdøren. Huset råder over gode parkeringsmuligheder.

 

Rønbjerg Forsamlingshus er også et kulturelt værested for hele området. Der afholdes juletræ, høstfest m.m..

 

Er dette stedet, hvor du/I vil afholde jeres fest eller arrangement, så ring og få flere detaljer og pris.

 

Læs om forsamlingshuset her >

 

 

 

Dagplejerne

I Rønbjerg findes der flere dagplejere. Vi laver mange fælles aktiviteter og mødes regelmæssigt i løbet af ugen.

 

Vi har et tæt samarbejde med børnehaven og udnytter de fælles aktiviteter i forbindelse med hallen og skolen. Børnene elsker at gå ture i naturen.

 

Det er nogle raske og sunde børn, der kommer ud af den dejlige friske luft og skønne natur.